Ik zal beantwoorden binnen 48 uur

CAPTCHA


Telefoon eigenaren 

Respect voor privacy

De schuur van David streeft naar de algemene verordening inzake gegevensbescherming no. 2016/679 (RGPD) en de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. In dit verband hebt u het recht op toegang tot informatie over u, te corrigeren, te herstellen of zelfs te vragen te verwijderen door een e-mail te sturen naar lagrangededavid@gmail.com