Voor informatie of aanvraag voor beschikbaarheid
Ik zal je in de kortste tijd antwoorden.


Telefoon eigenaren 

Respect voor privacy

De schuur van David streeft naar de algemene verordening inzake gegevensbescherming no. 2016/679 (RGPD) en de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. In dit verband hebt u het recht op toegang tot informatie over u, te corrigeren, te herstellen of zelfs te vragen te verwijderen door een e-mail te sturen naar lagrangededavid@gmail.com